Opis

ORTOGRAFFITI to seria zeszytów ćwiczeń adresowanych do dzieci w wieku 10–13 lat, które mają trudności w nauce ortografii lub specyficzne trudności w uczeniu się, objawiające się dysleksją, dysortografią i dysgrafią.Seria doskonale nadaje się do samodzielnej pracy dziecka w domu, pod kierunkiem rodzica.W cyklu trzyletnim dziecko objęte jest pełnym programem terapii, który został opracowany przez specjalistów, co daje pewność, że praca będzie się odbywała na właściwie dobranym materiale ćwiczeniowym.Dziecko pracujące na podstawie Programu ORTOGRAFFITI:- będzie usprawniać funkcje poznawcze uczestniczące w nauce czytania i pisania a także pamięć, koncentrację uwagi, logiczne myślenie;- osiągnie postępy w pisaniu w zakresie poprawności ortograficznej oraz poziomu graficznego pisma;- opanuje umiejętność płynnego czytania, a zwłaszcza technikę czytania i rozumienie czytanego tekstu, poszerzy zakres słownictwa i wiadomości;- rozwinie sprawność językową w zakresie form wypowiedzi pisemnej i ustnej;- osiągnie lepsze wyniki w nauce, a jego motywacja do pracy wzrośnie.

Podręczniki szkolne

złamana duma, nieczyste zagrania pdf, mcdonald zabawki 2022, audiobook po angielsku dla dzieci, piórnik dla dzieci, schronisko sam lloyd, slappy

punkt przywracania