elastyczny układ oraz atrakcyjna szata graficzna. Kurs daje dużą łatwość selektywnego doboru materiału językowego

0.90

Opis

Numer dopuszczenia: 574/1/2012Dobre wyniki z matematykiZwykło się mówić, że „matematyk zrobi to lepiej”. Niezbędny jest mu jednak do tego podręcznik Matematyka Europejczyka. Pozwoli on zarówno uczniom, jak i nauczycielom, bezboleśnie przebrnąć przez geometrycznie zawiły labirynt funkcji, wykresów i wyrażeń algebraicznych. Składa się z dziesięciu rozdziałów zawierających zadania utrwalające, testowe oraz przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego. Wszystkie rozdziały zostały dodatkowo uzupełnione o zadania egzaminacyjne z lat ubiegłych, czyli milowy Krok do egzaminu. Podręcznik zawiera także przydatny skorowidz, tabelę ze wzorami oraz odpowiedzi do większości zadań, które pomagają w samodzielnej nauce.Kompletny zestaw Matematyka Europejczyka. Klasa 1 stanowi podręcznik, trzy zeszyty ćwiczeń oraz zbiór zadań. Został on dodatkowo wzbogacony o płytę multimedialną pełną ciekawych zadań interaktywnych, animacji, łamigłówek, ciekawostek oraz wiedzy teoretycznej przedstawionej w formie wykładów.Zestaw podręczników, zbiorów zadań i zeszytów ćwiczeń z serii Matematyka Europejczyka wydawnictwa Helion pozwala uczniom zdobywać wiedzę poprzez zabawę, a nauczycielom ułatwia przekazywanie nowego materiału w interesujący i niebanalny sposób.Matematyka Europejczyka – to się liczy!Książki wchodzące w skład zestawu edukacyjnego Matematyka Europejczyka dla gimnazjum, klasa 1:Matematyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Klasa 1Matematyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Klasa 1. Część 1Matematyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Klasa 1. Część 2Matematyka Europejczyka. Zbiór zadań dla gimnazjum. Klasa 1Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w gimnazjum. Klasa 1Matematyka Europejczyka. Program nauczania matematyki w gimnazjumSpis treści:Od autorek (7)1. Statystyka (9)1.1. Wędrówki po krajach Unii Europejskiej. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji (10)Zadania utrwalające (14)2. Liczby (19)2.1. Liczby naturalne (20)System dziesiętny (20)Zadania utrwalające (21)Działania na liczbach naturalnych (22)Zadania utrwalające (24)Podzielność liczb (25)Zadania utrwalające (29)Działania pisemne (29)Zadania utrwalające (30)Rzymski system zapisywania liczb (32)Zadania utrwalające (34)2.2. Liczby całkowite (35)Zadania utrwalające (39)2.3. Ułamki zwykłe (42)Zadania utrwalające (44)2.4. Ułamki dziesiętne (46)Zadania utrwalające (49)2.5. Działania na liczbach (51)Zadania utrwalające (55)2.6. Krok do egzaminu (58)3. Figury płaskie (65)3.1. Podstawowe pojęcia geometrii płaskiej (66)Zadania utrwalające (67)3.2. Prostopadłość i równoległość prostych (68)Zadania utrwalające (72)3.3. Kąty (73)Zadania utrwalające (75)3.4. Trójkąty (76)Zadania utrwalające (79)3.5. Przystawanie trójkątów (81)Zadania utrwalające (85)3.6. Czworokąty (87)Zadania utrwalające (90)3.7. Wielokąty. Wielokąty foremne (91)Zadania utrwalające (92)3.8. Zamiana jednostek długości (93)Zadania utrwalające (94)3.9. Obwód wielokąta (95)Zadania utrwalające (95)3.10. Powiększanie i zmniejszanie wielokątów (97)Zadania utrwalające (98)3.11. Jednostki pola (99)Zadania utrwalające (100)3.12. Pola trójkątów (102)Zadania utrwalające (103)3.13. Pola czworokątów (104)Zadania utrwalające (107)3.14. Pola wielokątów (110)Zadania utrwalające (111)3.15. Krok do egzaminu (113)4. Prostokątny układ współrzędnych (119)4.1. Współrzędne punktu (120)Zadania utrwalające (123)4.2. Figury w układzie współrzędnych (126)Zadania utrwalające (127)4.3. Krok do egzaminu (129)5. Wielkości proporcjonalne (133)5.1. Proporcje (134)Zadania utrwalające (135)5.2. Wielkości wprost proporcjonalne (136)Zadania utrwalające (137)5.3. Wielkości odwrotnie proporcjonalne (139)Zadania utrwalające (141)5.4. Krok do egzaminu (143)6. Procenty (149)6.1. Procent z liczby (150)Zadania utrwalające (153)6.2. Obliczanie liczby na podstawie jej procentu (155)Zadania utrwalające (155)6.3. Jakim procentem jednej liczby jest druga – wiadomości uzupełniające (156)Zadania utrwalające (157)6.4. Obliczenia procentowe. Promil (158)Zadania utrwalające (160)6.5. Krok do egzaminu (162)7. Potęga o wykładniku naturalnym (167)7.1. Potęgowanie liczb (168)Zadania utrwalające (171)7.2. Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie (172)Zadania utrwalające (174)7.3. Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku (176)Zadania utrwalające (177)7.4. Krok do egzaminu (178)8. Wyrażenia algebraiczne (183)8.1. Budowanie wyrażeń algebraicznych (184)Zadania utrwalające (185)8.2. Jednomiany (187)Zadania utrwalające (188)8.3. Porządkowanie sum algebraicznych (189)Zadania utrwalające (191)8.4. Mnożenie sum algebraicznych przez jednomian (192)Zadania utrwalające (194)8.5. Dzielenie sum algebraicznych przez jednomian – treści nadobowiązkowe (195)Zadania utrwalające (197)8.6. Mnożenie sum algebraicznych (198)Zadania utrwalające (199)8.7. Krok do egzaminu (200)9. Równania (205)9.1. Budowanie równań (206)Zadania utrwalające (207)9.2. Liczby spełniające równanie (209)Zadania utrwalające (209)9.3. Jak rozwiązać równanie (210)Zadania utrwalające (215)9.4. Zadania tekstowe (217)Zadania utrwalające (219)9.5. Przekształcanie wzorów (220)Zadania utrwalające (221)9.6. Krok do egzaminu (222)10. Graniastosłupy (229)10.1. Własności graniastosłupów (230)Zadania utrwalające (234)10.2. Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa (236)Zadania utrwalające (237)10.3. Objętość graniastosłupa (239)Zadania utrwalające (241)10.4. Krok do egzaminu (243)Odpowiedzi (251)Wzory występujące w podręczniku (264)Własności działań na liczbach (264)Własności potęgowania (265)Skorowidz (266)

Podręczniki szkolne

hans zimmer live in prague blu ray, sitko do wanny, tove jensen, książka to tylko przyjaciel, agnieszka lingas, obiecasz mi, czterdzieści plus, christie golden, anna gorzki smak miodu, heidi rom, heartstopper zestaw, psychologia mężczyzn, królowa śniegu 3 ogień i lód, lwowska odyseja tom 1, gazetki lego star wars, watts, nalini singh psi i zmiennokształtni, piórniki tuba, desert sky, igor brudny tom 5

yyyyy