jakiej sama chciałabym używać. Uważam

Opis

Grupa wiekowa: początkująca młodzież i dorośli. Nauka z Tangramem jest ciekawa i kreatywna. Uczniowie uczą się poprzez samodzielne odkrywanie oraz formułowanie reguł gramatycznych i komunikatywne używanie ich w ćwiczeniach. Podręcznik pokazuje nowoczesne strategie i metody systematycznego uczenia się. Zawiera on wiele piosenek, rymowanek i projektów do realizacji podczas lekcji, co pozwala na elastyczne reagowanie w zależności od stopnia zaawansowania poszczególnych uczniów w grupie. Kurs składa się z czterech części, w każdej jest podręcznik oraz ćwiczenia w wersji polskiej, opatrzone komentarzem kontrastywnym. Dla tych, którzy chcą zakończyć naukę egzaminem Zertifikat Deutsch, na poziomie B1, zgodnie z dokumentem Europejski systemem opisu kształcenia językowego polecamy podręcznik i ćwiczenia Tangram Z (zawiera np. modelowy test egzaminacyjny). Kurs Tangram dopuszczony jest przez MENiS do użytku szkolnego na poziomie liceum ogólnokształcącego w zakresie rozszerzonym.

Język niemiecki

kubek dla dziadka, kto zjadł ciasteczka, wiersze, anna reguła, długopisy bic, zwariowany podręcznik z zaczarowanej szkoły, krzesełko turystyczne dla dzieci, dynanometryczny, życiodajna śmierć, grillbar, jezyk puls 2, old man and the sea, jeździk myszka minnie, skarpety whisky, czworo przeciw ciemności, wanda szuka miłości

yyyyy