Język polski. Lektury do klas 4-8. Repetytorium

20.00

Opis

Repetytorium zawiera omówienie lektur, które powinien znać uczeń kończący szkołę podstawową.Są to pozycje obowiązkowe w klasach IV–VIII i każda z nich może być przywołana na egzaminie ósmoklasisty.Na omówienie składają się ważne informacje o autorach, epoce, w której tworzony był utwór, gatunku i stylu literackim,który reprezentuje, a ponadto przypomnienie treści z uwzględnieniem wątków, bohaterów, motywów.Czasami pojawia się też plan wydarzeń, a czasami anegdoty i jakieś dodatkowe wiadomości uzupełniające.To opracowanie pomoże w przypomnieniu przesłania utworu i jego wymowy.Na stronach z oznaczeniami literowymi przy numerze tematów zamieściliśmy całe utwory poetyckie.Dołączyliśmy do nich przypisy z wyjaśnieniami archaicznych słów i zwrotów, wyrażeń o charakterze branżowymczy specjalistycznym, neologizmów, odniesień do mitologii, życiorysów postaci, faktów z historii, geografii– słowem warto je czytać.LEKTURY podzieliliśmy na 54 tematy. Najważniejsze informacje wyróżniliśmy graficznie, co ułatwia zapamiętanie.By wielokrotnie nie powtarzać tych samych informacji, stosujemy odnośniki oznaczone symbolem oka i różową liczbą.W ten sposób informujemy, pod którym numerem znajduje się szersze omówienie danego zagadnienia.Każdy temat jest zakończony zadaniem lub kilkoma zadaniami.Chociaż podajemy do nich odpowiedzi – celowo „do góry nogami”,to zachęcamy najpierw do podjęcia próby samodzielnej odpowiedzi.

Podręczniki szkolne

valdinox brytfanna, miej wyje a będzie ci dane pdf, pepco dziadek do orzechów, kingdom come deliverance solucja, lilah love

yyyyy