Out of the Shadows. The Psychology of Gay Men?s Lives Penguin Books

55.20

Opis

Technologia informacyjna i informatyka to dziedziny, których wykorzystanie i dostępność stale rosną, a tempo zachodzących w nich zmian jest nieporównywalne z rozwojem innych dyscyplin. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem i urządzeniami peryferyjnymi oraz znajomość obsługi pakietów biurowych są obowiązkowe na rynku pracy. Wkrótce każdy z nas będzie również musiał posługiwać się wiedzą o algorytmach i funkcjonowaniu internetu, a także w podstawowym zakresie radzić sobie z siecią komputerową i zagadnieniami bezpieczeństwa.Informatyka w szkole ponadpodstawowej na poziomie rozszerzonym:bazuje na wiedzy, którą zdobywa się na poziomie podstawowym, i stanowi jej uzupełnienieprzygotowuje do studiów informatycznychjest przedmiotem maturalnymTa część książki Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony kładzie nacisk na używanie języków Python i C++ do rozwiązywania konkretnych problemów.Poznasz różne metodyki i paradygmaty programowania. Opanujesz podstawowe operacje na grafach i zastosujesz je w praktyce. Dowiesz się, czym są fraktale, i nauczysz się je rysować. Przekonasz się, że umiejętność programowania w Pythonie przydaje się do różnych ważnych celów. Zaprojektujesz internetową aplikację bazodanową i udoskonalisz pisanie zapytań w języku SQL, a do programowania dynamicznych stron WWW w języku PHP użyjesz wiedzy o plikach cookies i o sesjach. Poznasz też zasady projektowania małych sieci komputerowych i tajniki funkcjonowania internetu.W skład kompletnego pakietu edukacyjnego dla szkoły ponadpodstawowej wchodzą także podręczniki:Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Część 1Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Część 2Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Część 3Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Część 1Podręczniki z serii Informatyka Europejczyka ułatwią uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych, a nauczycielom przekazywanie nowego materiału w interesujący i niebanalny sposób.Spis treści:Wstęp (7)Rozdział 1. Rozumienie i analizowanie problemów. Algorytmy i ich zastosowanie (9)Temat 1. Metoda haszowania – inne spojrzenie na wyszukiwanie wzorca w tekście (10)1.1. Tablice z haszowaniem (11)1.2. Problem kolizji (22)1.3. Złożoność haszowania (26)1.4. Zastosowanie haszowania (32)Temat 2. Programowanie zachłanne (33)2.1. Programowanie zachłanne (34)2.2. Problem wydawania reszty (45)Temat 3. Programowanie dynamiczne (49)3.1. Programowanie dynamiczne (50)3.2. Algorytm wydawania reszty (59)Temat 4. Najdłuższy wspólny podciąg (66)4.1. Algorytm znajdujący najdłuższy wspólny podciąg (NWP) dwóch ciągów (66)4.2. Algorytm znajdowania NWP (70)Temat 5. Znajdowanie w ciągu podciągów o różnych własnościach (76)5.1. Podciąg niemalejący i podciąg nierosnący (77)Temat 6. Zastosowanie metody „dziel i zwyciężaj” (88)6.1. Wyszukiwanie elementów największego i najmniejszego w zbiorze (88)6.2. Sortowanie przez scalanie (102)6.3. Sortowanie szybkie (111)Temat 7. Metody numeryczne i obliczenia przybliżone (117)7.1. Obliczanie wartości pierwiastka kwadratowego z liczby nieujemnej – metoda Herona (118)7.2. Obliczanie pola obszaru ograniczonego wykresem funkcji (123)Temat 8. Programowanie zorientowane obiektowo (153)8.1. Programowanie obiektowe w języku C++ (155)8.2. Programowanie obiektowe w języku Python (176)Temat 9. Grafika w języku Python (185)9.1. Moduł Turtle w języku Python (185)9.2. Tworzenie prostych rysunków (189)9.3. Programowanie rysowania złożonych figur i sterowanie żółwiem za pomocą klawiatury (199)9.4. Projektowanie motywów graficznych – przykłady (202)Temat 10. Algorytmy badające własności geometryczne (209)10.1. Przynależność punktu do odcinka (209)10.2. Punkt wewnątrz wielokąta (217)Temat 11. Rekurencyjne tworzenie fraktali (223)11.1. Co to jest fraktal? (223)11.2. Skąd się wzięły fraktale? (226)11.3. Jak powstają fraktale? (226)11.4. Algorytmy rekurencyjne funkcji tworzących (231)11.5. Zastosowanie fraktali (248)Temat 12. Struktury danych i ich zastosowanie (249)12.1. Listy (250)12.2. Krotki (257)12.3. Słowniki (258)12.4. Zbiory (260)12.5. Struktury danych w C++ (263)Temat 13. Algorytmy grafowe i zastosowanie słowników w języku Python (271)13.1. Grafy i ich znaczenie (271)13.2. Operacje na grafach (274)13.3. Algorytmy grafowe (280)13.4. Graf jako drzewo (283)13.5. Algorytm Dijkstry (286)Temat 14. Operacje na plikach tekstowych (292)14.1. Otwieranie lub tworzenie pliku (293)14.2. Odczyt z pliku (296)14.3. Zapis do pliku (298)14.4. Zamykanie pliku (300)14.5. Sprawdzanie plików (300)14.6. Obsługa wyjątków (301)Zadania do rozdziału 1. (304)Rozdział 2. Systemy operacyjne i sieci komputerowe (309)Temat 15. Modele warstwowe sieci komputerowych (310)15.1. Modele warstwowe sieci (310)15.2. Protokoły warstw modeli ISO/OSI i TCP/IP (319)Temat 16. Konfiguracja lokalnej sieci komputerowej oraz bezprzewodowy dostęp do sieci internet (324)16.1. Planowanie sieci komputerowej (324)16.2. Parametry sprzętu sieciowego używanego w sieciach domowych i małych biurach (326)16.3. Konfiguracja sieci w domu lub małej firmie (330)16.4. Udostępnianie sieci pomiędzy urządzeniami (334)Temat 17. Funkcjonowanie sieci komputerowej (336)17.1. Protokół IPv4 (337)17.2. Protokół IPv6 (342)Temat 18. Projektowanie zestawu komputerowego (346)18.1. Dobór elementów zestawu komputerowego (346)18.2. Zestaw komputerowy dla domu (352)18.3. Komputery dla gracza (352)18.4. Komputery dla profesjonalistów (352)18.5. Dodatkowe urządzenia peryferyjne (352)Zadania do rozdziału 2. (355)Rozdział 3. Relacyjna baza danych i strony WWW (357)Temat 19. Internetowa aplikacja bazodanowa (358)19.1. Baza danych w aplikacji internetowej (358)19.2. PHP – gdzie można go wykorzystać? (360)19.3. Przepływ informacji w internetowej aplikacji bazodanowej (362)19.4. Przypomnienie i pogłębienie wiadomości o PHP (362)19.5. Funkcje obsługi plików (383)19.6. Baza danych MySQL (388)Temat 20. Aplikacja internetowa: jak strona współpracuje z bazą danych (396)20.1. Pliki cookies i sesje (397)20.2. Rozszerzenia PHP do komunikacji z bazą danych (406)20.3. Obsługa bazy danych MySQL z poziomu PHP (408)Zadania do rozdziału 3. (418)Rozdział 4. Kierunki rozwoju technologii informatycznych oraz aspekty etyczne, prawne i społeczne w zastosowaniach informatyki (421)Temat 21. Współtworzenie otwartych zasobów w sieci (421)21.1. Licencje a zasoby dostępne w sieci (423)21.2. Otwarte zasoby edukacyjne (427)21.3. Współpraca z innymi autorami (434)21.4. Wiarygodność informacji opublikowanych w internecie (435)Temat 22. Wpływ trendów w historycznym rozwoju informatyki (437)22.1. Krótka historia ważnych wydarzeń w rozwoju internetu (439)22.2. Przemiany społeczne a technologie (441)22.3. Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnej na wybrane dziedziny życia (443)22.4. Trendy technologiczne (448)Zadania do rozdziału 4. (452)Bibliografia (454)Skorowidz (456)

Podręczniki szkolne

akcesoria do rysowania, tania książka outlet, stieg larsson millenium, carol mortimer, to lead, f1 2021, szachy dla przyszłych mistrzów pdf, drzewo do samego nieba streszczenie, emerytura nie jest ci potrzebna książka, cormoran strike tom 5

yyyyy