Ballady i romanse. Lektura z opracowaniem

6.16

Opis

ELI Photo Cards English – Pictures for a creative use of EnglishKolekcja kart obrazkowych rozwijających znajomość języka angielskiego napoziomach B1-B2.Zestaw składa się z 75 luźnych kart z fotografiami reprezentującymi koncepty, pojęcia, idee, uczucia,emocje oraz zagadnienia związane z kondycją współczesnego świata i człowieka.Na odwrocie każdej z kart znajduje się zestaw pytań i słów kluczowych nawiązującychdo tematu zaprezentowanego na obrazku i zachęcających do samodzielnejwypowiedzi bądź dyskusji.Cele językowe:• rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej języku angielskim,• ćwiczenie technik argumentacji,• nauka słownictwa i wyrażeń angielskich.Poziom trudności językowej: B1-B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego(Common European Framework of Reference for Languages), przy czym minimalnypoziom znajomości języka niezbędny do rozpoczęcia pracy z wybranymi kartamito A2-B1.Grupa docelowa: młodzież i osoby dorosłeZastosowanie: karty znajdują zastosowanie zarówno w realiach szkolnych (jako uzupełnienie typowych lekcji języka angielskiego), jak również naróżnego rodzaju kursach w szkołach lub zajęciach z konwersacji.Metody pracy: • prowadzenie dyskusji na forum całej klasy / grupy• praca z podziałem na małe grupy (każda grupa pracuje nad innym tematem),• praca indywidualna (indywidualna konwersacja) z nauczycielem lub lektorem,• praca samodzielna (na przykład w formie pisemnego zadania domowego lub przygotowania wystąpienia ustnego na następne zajęcia).Zalety: karty dzięki doborowi interesujących i skłaniających dorefleksji tematów w naturalny sposób zachęcają do samodzielnego formułowania wypowiedzi i wyrażania opinii w języku angielskim, a tym samym do budowania i umacniania własnego zasobu kompetencji językowych.Kolekcja kart ELI Photo Cards English stanowi doskonałą pomoc dla nauczycieli i lektorów poszukujących dodatkowych materiałów do wykorzystania na zajęciach w klasie lub na kursach językowych.Przykładowe tematy kart:• globalizacja• skażenie środowiska naturalnego• alternatywne źródła energii• zwyczaje żywieniowe• prawa człowieka• rasizm• problemy społeczne• nowe technologie• rozwój człowieka• rodzinaZestaw zawiera:• 75 kolorowych obustronnych kart formatu 19,5x13cm• instrukcję• kartonowe pudełko

Język angielski

drań z manhattanu, kartka z okazji rocznicy slubu, lovecraft cthulhu, alibaba i 40 rozbojnikow, agnieszka zakrzewska-bielawska, osiodłany koń, we are the party, mroczna materia, pomysł na prezent, ratlines, lucky i duch, sza – good days, lucky duch wolności, saga dom nocy, tęczowa lama, iwan wasiljewicz zmienia zawód, szamałek jakub, szkatułka książka, lontano

yyyyy