Pismo i ortografia języka perskiego

24.03

Opis

Podręcznik jest podzielony na siedem rozdziałów tematycznych, a każdy z nich zbudowany jest z kilku tematów.Każdy rozdział rozpoczyna strona wprowadzająca, opisująca praktyczne zastosowania matematyki, oraz blok Czy pamiętasz?, który zawiera zadania przygotowujące do realizacji materiału z danego rozdziału i obejmuje treści poznane przez uczniów w poprzednich klasach.Na początku tematu podano cele lekcji, aby uczniowie wiedzieli, czego się nauczą, a także co powinni umieć po omówieniu materiału. Następnie wprowadzane są zagadnienia matematyczne. Tutaj obok ważnych informacji teoretycznych zamieszczono przykłady, czyli wzorcowo rozwiązane zadania wraz z komentarzami, i ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez uczniów, analogiczne do przykładów. Potem następuje blok z dużą liczbą zadań ułożonych zgodnie ze wzrastającym stopniem trudności. Każdy temat kończy się sekcją Czy już potrafisz? zawierającą pięć sprawdzających wiedzę zadań zamkniętych i otwartych. Na końcu rozdziału znajduje się jego podsumowanie, składające się z pytań sprawdzających wiedzę teoretyczną oraz zestawu zadań zamkniętych i otwartych. Publikację zamykają odpowiedzi do ćwiczeń i zadań.Na marginesach podręcznika zamieszczono wybrane pojęcia matematyczne w języku angielskim, a na końcu słowniczek polsko-angielski. Dzięki temu uczeń poznaje fachowe terminy w języku obcym, którego uczy się już wiele lat.W wybranych miejscach wprowadzono ramki Sprawdź w internecie, które zachęcają do poszukiwania dodatkowych informacji. W ten sposób uczeń bardziej angażuje się w zrozumienie zagadnienia i jednocześnie pogłębia wiedzę zdobytą na lekcji.W podręczniku znajdują się też infografiki, które w atrakcyjny sposób prezentują treści matematyczne i ułatwiają ich zrozumienie oraz zapamiętanie.Spis treści w klasie 7:1. Liczby2. Procenty3. Trójkąty4. Wyrażenia algebraiczne5. Równania6. Wielokąty7. Potęgi AUTOR ADAM MAKOWSKI, TOMASZ MASŁOWSKI, ANNA TORUŃSKA TYTUŁ MATEMATYKA SP 7 PODR. WSIP WYDAWCA WSIP ROK WYDANIA 2017 FORMAT 170 X 240 MM OPRAWA OPRAWA BROSZUROWA ILOŚĆ STRON 336 EAN 9788302168611 Znajdź podobne według klucza: ADAM_MAKOWSKI ANNA_TORUŃSKA TOMASZ_MASŁOWSKI WSIP MATEMATYKA MATEMATYKA_SP (252423)

Podręczniki szkolne

operacja rafael, nie marudź, gdzie jest dory online, kapitan rosiński, they was, ice dragon

https://salc.uw.edu.pl/index.php/SALC/article/download/127/85/410